Vuoden 2017 viimeinen Seurasinetti jaettiin Seinäjoella Silver Sharkseille seuran syysnäytöksessä

Suomen Cheerleadingliitto on mukana Olympiakomitean ja urheilun lajiliittojen yhteisessä Sinettiseura -toimintamallissa. Sinettiseura toimintamalli rakentuu ajatellen lasten ja nuorten parasta painottamalla lapsen kasvun ja kehityksen tukemista sekä lapsuuden kunnioittamista.
Sinettiseura on lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi.
Sinettiseuratoimintaa määrittelevät Sinettiseurakriteerit.

Sinettiseurakriteerit pohjautuvat suuren asiantuntijajoukon tekemiin lasten ja nuorten urheilun selvityksiin. Selvitysten tavoitteena on ollut kuvata hyväksi urheilijaksi kasvun mahdollistavia tekijöitä.

Selvitysten taustayhteisöinä ovat olleet Valo (Nuori Suomi), Olympiakomitea sekä Kilpa- ja huippu-urheiluntutkimuskeskus (KIHU) yhteistyössä lajiliittojen asiantuntijoiden kanssa. Näiden selvitysten lisäksi Sinettikriteerien laadinnassa on otettu huomioon harrasteurheilun näkökulma sekä seuraorganisaationa.

Sinettikriteerit tarkastelevat seuraavia osa-alueita:
Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä Innostuksesta intohimoon – harrastajien ja seuratoimijoiden innostuneisuus miten tyytyväisiä lapset, nuoret ja aikuiset ovat toimintaan millainen ilmapiiri ja yhteishenki seurassa on miten toimintaan pääsee osalliseksi Monipuolisuus, lajitaidot ja harjoittelu Urheilulliset elämäntavat Kilpailemisen ja harrastamisen periaatteet