Seuran eettiset säännöt

Valmentajan tulee:

• vastata joukkueensa toiminnasta harjoituksissa ja seuran tapahtumissa sekä kaikissa kilpailuissa ja niihin liittyvissä tapahtumissa
• kannustaa joukkuettaan urheiluhenkiseen suhtautumiseen ja yhteistyöhön sekä oman että muiden joukkueiden jäseniä kohtaan
• kannustaa joukkuettaan urheiluhenkiseen suhtautumiseen ja yhteistyöhön oman ja muiden seurojen jäseniä ja toimihenkilöitä kohtaan
• toimia positiivisena roolimallina joukkueelleen ja noudattaa itsekin joukkueelleen antamia ohjeita
• pidättäytyä loukkaavasta kielenkäytöstä, eleistä tai muusta toiminnasta
• pidättäytyä tupakan, muiden päihteiden tai Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä kaikissa seuran tapahtumissa, mukaan lukien kilpailumatkat, harjoittelu- ja kilpailupaikkojen pihat yms. lähialueet, sekä ohjata joukkuettaan pidättäytymiseen näistä
• pidättäytyä tupakan, muiden päihteiden tai Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä seuran ja/tai joukkueen edustus- tai harjoitusasussa tai muissa varusteissa
• painottaa hyvän henkisen ja fyysisen kunnon merkitystä joukkueelleen

Harrastajan tulee:

• osoittaa positiivisen urheilijan mallia niin harjoitus- kuin kilpailutilanteessa sekä kaikissa seuran tapahtumissa
• kunnioittaa kaikkia oman sekä muiden seurojen jäseniä ja toimihenkilöitä
• pidättäytyä loukkaavasta kielenkäytöstä, eleistä tai muusta toiminnasta
• pidättäytyä tupakan, muiden päihteiden tai Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä kaikissa seuran tapahtumissa, mukaan lukien kilpailumatkat sekä harjoittelu- ja kilpailupaikkojen pihat yms. lähialueet.
• pidättäytyä tupakan, muiden päihteiden tai Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä seuran ja/tai joukkueen edustus- tai harjoitusasussa tai muissa varusteissa

 Huoltajan/Vanhemman tulee:

• toimia ensisijaisesti valmentajien ja joukkueen apuna ja tukena ja valmentajien ohjeiden mukaan
• kunnioittaa kaikkia oman sekä muiden seurojen jäseniä ja toimihenkilöitä
• toimia yhteistyössä seuran valmentajien ja toimihenkilöiden kanssa
• pidättäytyä loukkaavasta kielenkäytöstä, eleistä tai muusta toiminnasta
• pidättäytyä tupakan, muiden päihteiden tai Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä kaikissa seuran tapahtumissa, mukaan lukien kilpailumatkat sekä harjoittelu- ja kilpailupaikkojen pihat yms. lähialueet, sekä ohjata vastuujoukkuettaan pidättäytymiseen näistä
• toimia positiivisena roolimallina vastuujoukkueelleen sekä muille seuran joukkueille ja noudattaa itsekin joukkueelleen antamia ohjeita
• pidättäytyä tupakan, muiden päihteiden tai Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä seuran ja/tai joukkueen edustus- tai harjoitusasussa tai muissa varusteissa